Tồn kho vật tư hàng hóa

Video hướng dẫn Hướng dẫn chi tiết Để thêm mới số dư tồn kho đầu kỳ, thực hiện trên phần mềm kế toán như sau: “Phân hệ nghiệp vụ → Kho → Tồn kho đầu năm”: xuất hiện giao diện thêm mới tồn kho đầu năm như hình: Quý khách thao tác như sau: – …

Tồn kho vật tư hàng hóa Read More »