Thu tiền mặt

Mô tả nghiệp vụ Phần mềm kế toán iPOS hỗ trợ các nghiệp vụ thu tiền ngân hàng như: – Thu tiền doanh thu bằng tiền ngân hàng – Thu hồi công nợ khách hàng bằng tiền ngân hàng – Khách hàng đặt cọc, trả trước bằng tiền ngân hàng – Thu góp vốn bằng …

Thu tiền mặt Read More »