Tạo xuất kho định lượng

Mô tả nghiệp vụ Tương ứng với mỗi một mặt hàng chế biến bán ra trong ngày, cần có một phiếu xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất ra sản phẩm đã bán. Để hỗ trợ xuất kho sản xuất hàng loạt các sản phẩm bán ra, tránh sai sót trong quy trình xuất …

Tạo xuất kho định lượng Read More »