Số dư tài khoản

Video hướng dẫn Hướng dẫn chi tiết Để thêm mới số dư tài khoản (tiền mặt, tiền gửi, công nợ …), thực hiện trên phần mềm kế toán như sau: “Phân hệ nghiệp vụ → Tổng hợp → Số dư tài khoản”, xuất hiện giao diện như hình: Quý khách thao tác như sau: – …

Số dư tài khoản Read More »