Quản lý tài khoản

Quản lý tài khoản: Tài khoản Admin có quyền xem hoặc chỉnh sửa thông tin của các tài khoản nhân viên. Các thông tin chỉnh sửa được : Mật khẩu Trạng thái tài khoản Danh sách thương hiệu được xử lý Danh sách cửa hàng thuộc thương hiệu được xử lý