Nhận doanh thu bán hàng từ POS

Mô tả nghiệp vụ Nghiệp vụ bán hàng tại từng điểm nhà hàng được thực hiện trên phần mềm bán hàng POS, kế toán chỉ cần thực hiện “Nhận dữ liệu từ POS” về để kéo toàn bộ dữ liệu bán hàng tại các điểm nhà hàng về kế toán. Lưu ý: dữ liệu bán …

Nhận doanh thu bán hàng từ POS Read More »