Mua hàng không qua kho

Mô tả nghiệp vụ Khi mua hàng về sử dụng ngay trên phần mềm kế toán iPOS, phần mềm sẽ ghi nhận các bút toán sau: – Ghi nhận chi phí cho các bộ phận sử dụng – Ghi nhận công nợ với nhà cung cấp – Hỗ trợ kê khai thuế VAT đầu vào …

Mua hàng không qua kho Read More »