Lương và các khoản trích theo lương

Mô tả nghiệp vụ Cuối kỳ, kế toán tổng hợp chấm công và lập bảng lương cho các bộ phận liên quan. Việc hạch toán lương được chia thành các bút toán sau: – Trích lương và các khoản trích theo lương – Thanh toán lương Video hướng dẫn Hướng dẫn chi tiết Để hạch …

Lương và các khoản trích theo lương Read More »