Lỗi thanh toán: “Bạn có muốn tiếp tục chờ khách thanh toán không?”

LỖI THANH TOÁN: KHI MERCHANT CHỌN THANH TOÁN BẰNG VINIDPAY HIỂN THỊ BÁO LỖI BẠN CÓ MUỐN TIẾP TỤC CHỜ KHÁCH THANH TOÁN KHÔNG ? (HÌNH 1) – Lỗi do khách hàng chưa hoàn thành thanh toán giao dịch trên App. Merchant chọn nút ‘Yes’ để tiếp tục đợi khách hàng hoàn thành giao dịch: […]

Lỗi thanh toán: “Bạn có muốn tiếp tục chờ khách thanh toán không?” Read More »