Khai báo Công cụ dụng cụ đầu kỳ

Video hướng dẫn Hướng dẫn chi tiết Với những công cụ dụng cụ đang phân bổ dở dang đầu kỳ, thực hiện cập nhật dư đầu với những thẻ công cụ dụng cụ đó. Để cập nhật số dư công cụ dụng cụ, thực hiện như sau: “Phân hệ nghiệp vụ → Chi Phí → […]

Khai báo Công cụ dụng cụ đầu kỳ Read More »