Kết chuyển cuối kỳ để xác định kết quả kinh doanh

Mô tả nghiệp vụ Kết chuyển cuối kỳ được thực hiện vào thời điểm cuối tháng để xác định kết quả kinh doanh của từng tháng. Cuối mỗi tháng, kế toán thực hiện kết chuyển cuối kỳ Video hướng dẫn Hướng dẫn chi tiết Thao tác thực hiện: “Phân hệ & nghiệp vụ → Tổng …

Kết chuyển cuối kỳ để xác định kết quả kinh doanh Read More »