Chi tiền mặt

Mô tả nghiệp vụ Phần mềm kế toán iPOS hỗ trợ các nghiệp vụ chi tiền mặt như: Chi trả nhà cung cấp bằng tiền mặt Trả trước cho nhà cung cấp bằng tiền mặt Chi lương nhân viên bằng tiền mặt Tạm ứng bằng tiền mặt Nộp thuế, bảo hiểm bằng tiền mặt Nộp …

Chi tiền mặt Read More »