Kế toán công cụ dụng cụ

Mô tả nghiệp vụ Việc quản lý CCDC trên phần mềm được chia thành các phần sau: – Hạch toán ghi tăng CCDC, chi phí trả trước – Ghi tăng thẻ CCDC, chi phí trả trước – Phân bổ CCDC Video hướng dẫn Hướng dẫn chi tiết Để quản lý công cụ dụng cụ, thực …

Kế toán công cụ dụng cụ Read More »