Bước 3: Chọn chi nhánh nhận đơn hàng

Trường hợp 1: Menu của các nhà hàng cùng thương hiệu giống nhau (Cài đặt trong Cấu hình thương hiệu) → Khi chọn nhà hàng nhận đơn thì menu đặt món không thay đổi – menu đặt hàng chính là menu của nhà hàng đại diện. Trường hợp 2: Menu của nhà hàng khác nhau […]

Bước 3: Chọn chi nhánh nhận đơn hàng Read More »