Kế toán sản xuất – chế biến Bán thành phẩm

Mô tả nghiệp vụ Trong quá trình sản xuất có phát sinh các bán thành phẩm như các loại nước sốt, nước dùng được nhà hàng tự chế biến từ các nguyên liệu, sau đó dùng để chế biến ra các món ăn, hoặc điều chuyển xuống các điểm nhà hàng, bộ phận kế toán […]

Kế toán sản xuất – chế biến Bán thành phẩm Read More »