Bán hàng nội bộ

Mô tả nghiệp vụ Bán hàng nội bộ được hiểu là việc ghi nhận điều chuyển hàng giữa các đơn vị trong cùng một chuỗi, có ghi nhận doanh thu cho đơn vị xuất hàng. Khi điểm xuất làm phiếu bán nội bộ, điểm nhận sẽ tự động sinh phiếu nhập tương ứng tại màn …

Bán hàng nội bộ Read More »