Tài liệu đào tạo MOMO

HƯỚNG DẪN TƯ VẤN MERCHANT SỬ DỤNG MOMO

 

LUỒNG TẠO PHIẾU YÊU CẦU

 

1. Chọn điểm bán hàng cần mở kết nối

-> Tạo PYC

-> Chọn “PYC Saleman tự xử lý”

-> Chọn “Deploy: Dịch vụ mở rộng”

 

2. Nhập thông tin để làm Hợp đồng

-> Gửi quy định mua hàng là sẽ gửi hóa đơn mua hàng như form trước giờ dùng

3. Chọn Dịch vụ mở rộng

“Mở điểm thanh toán MOMO”

4. Chọn các thông tin triển khai

– Chọn thương hiệu

– Chọn điểm áp dụng

– Chọn điểm triển khai (tick “Chọn địa chỉ triển khai là địa chỉ khách hàng” hệ thống sẽ tự fill ô “Điểm triển khai”

5. Nhập thông tin triển khai

– Nơi xuất thiết bị và giấy tờ (khi đi triển khai trực tiếp có cần mang chứng từ gì cho KH xác nhận không?)

– Thời gian triển khai

– Ghi chú

6. Xác nhận tạo PYC

 

LUỒNG TRIỂN KHAI PHIẾU YÊU CẦU

1. Chọn PYC dịch vụ mở rộng đã tạo

2. Chọn “Bắt đầu triển khai”

3. Điền thông tin triển khai

– Nhập sđt ví momo đã KYC

– Các thông tin khác đc lấy từ thông tin PYC

– Phần hình ảnh này là do momo yêu cầu để qualify cửa hàng thật, tránh trường hợp lên ảo, hình ảnh này sẽ được gửi qua MOMO

– HÌNH THỨC THANH TOÁN MOMO Ở CỬA HÀNG LÀ GÌ (IN MÀN HÌNH PHỤ, IN RA GIẤY, PDA, SCANNER,…)

-> Chọn “Mở kết nối

4. Nhập mã OTP gửi về số điện thoại đăng ký trên Hermes

-> Chọn “Xác thực OTP

 

5.1 Hệ thống tự động kết nổi MOMO và trả kết quả thành công về như hình

5.2 Hệ thống báo lỗi kết nối -> Chụp lại màn hình, báo dev xử lý

6. Hoàn tất bằng chứng là yêu cầu bắt buộc để xác minh 1 điểm kết nổi thành công? -> phần này do iPOS quyết định có cần hay ko? có muốn gửi qua MOMO ko?

-> Hoàn thành triển khai

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *