1. Home
  2. Docs
  3. VẬN HÀNH GIẢI PHÁP BÁN HÀNG ONLINE QUA KÊNH LOSHIP – FABI
  4. SETUP KẾT NỐI TẠO GIAN HÀNG TRÊN LOSHIP
  5. Setup kết nối

Setup kết nối

Các thông tin sẽ đồng bộ từ Fabi sang Loship.

  • Thông tin chung nhà hàng như tên, địa chỉ, location
  • Thông tin menu thực đơn.
  • Thông tin thời gian bán hàng Online.

Sau khi đã chuẩn bị nội dung đầy đủ trên CRM, Merchant tiến hành kết nối theo các bước sau:

B1: Chọn Kết Nối-> chọn Loship

B2: Chọn cửa hàng cần kết nối -> chọn Kết Nối

B3: Khi chọn kết nối tại B2 sẽ hiển thị giao diện kết nối với Loship “ Đăng ký trở thành đối tác Loship”. Để có thể thực hiện việc kết nối thì nhà hàng phải đảm bảo 2 thông số cơ bản có thực đơn và setup thời gian nhận hàng

  • Nếu nhà hàng có thực đơn (có món bán) thì sẽ pass qua bước thực đơn, tại bước này người dùng hoàn toàn có thể quay về menu thực đơn để chỉnh sửa hoặc view lại nội dung đã biên tập chính xác hay chưa.

Nếu điều kiện thực đơn thỏa mãn thì sẽ pass qua bước kiểm tra “Thời gian nhận giao hàng”, nếu đã setup thời gian nhận giao hàng thì sẽ thỏa mãn và có thể sang tiếp bước cuối cùng. Nếu muốn setup lại thời gian nhận đơn thì hoàn toàn có thể setu trực tiếp tai giao diện này, và sẽ được cập nhật lại phần setup 1.2.d

B4: Khi thỏa mãn điều kiện Menu & Thời gian nhận giao hàng sẽ tự động hiển thị Popup khai báo các thông tin cần thiết để đăng ký mở gian hàng và trở thành đối tác Loship

  • Sau khi điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, chọn “Tôi muốn bàn hàng trên Loship ngay!”
  • Loship sẽ trả về thông tin và chính xác cơ bản của việc hợp tác giữa 2 bên, và cửa hàng sẽ được khởi tạo và đồng bộ các thông tin từ hệ thống iPOS.vn sang Loship ngay lập tức hoàn thành việc kết nối.

B5: Kiểm tra gian hàng trên LOSHIP, chọn theo đường link cửa hàng Loship tương ứng

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?