1. Home
  2. Docs
  3. VẬN HÀNH GIẢI PHÁP BÁN HÀNG ONLINE QUA KÊNH LOSHIP – FABI
  4. SETUP KẾT NỐI TẠO GIAN HÀNG TRÊN LOSHIP

SETUP KẾT NỐI TẠO GIAN HÀNG TRÊN LOSHIP

iPOS – Loship tích hợp cho phép người dùng setup kết nối và mở cửa hàng trên Loship rất đơn giản thông qua một vài thao tác Click chuột là đã ngay lập tức mở và thực hiện được việc bán hàng trực tiếp trên Loship. Việc tích hợp cho phép đồng bộ toàn bộ các thông tin chung về cửa hàng như tên, địa chỉ, logo, toàn bộ menu thực đơn cũng như thời gian bán hàng online mà không cần setup thêm bất cứ bước nào nữa trên Loship. Để đảm bảo việc dữ liệu khi đồng bộ chính xác, không phải chỉnh sửa cũng như có thể ngay lập tức nhận đơn và xử lý đơn hàng của Loship, thì cần chuẩn bị một số thông tin về hạ tầng và nội dung từ hệ thống của iPOS.vn.

Khi chọn kết nối sẽ hiển thị giao diện kết nối với Loship “ Đăng ký trở thành đối tác Loship”. Để có thể thực hiện việc kết nối thì nhà hàng phải đảm bảo 2 thông số cơ bản có thực đơn và setup thời gian nhận hàng

Nếu nhà hàng có thực đơn (có món bán) thì sẽ pass qua bước thực đơn, tại bước này người dùng hoàn toàn có thể quay về menu thực đơn để chỉnh sửa hoặc view lại nội dung đã biên tập chính xác hay chưa.

Nếu điều kiện thực đơn thỏa mãn thì sẽ pass qua bước kiểm tra “Vị Trí”, nếu đã setup địa chỉ nhà hàng thì sẽ thỏa mãn và có thể sang tiếp bước tiếp theo. Nếu muốn setup lại địa chỉ nhà hàng thì hoàn toàn có thể setup trực tiếp tại giao diện này, và sẽ được cập nhật lại phần setup thông tin chung nhà hàng

Nếu điều kiện thực đơn thỏa mãn thì sẽ pass qua bước kiểm tra “Thời gian nhận giao hàng”, nếu đã setup thời gian nhận giao hàng thì sẽ thỏa mãn và có thể sang tiếp bước cuối cùng. Nếu muốn setup lại thời gian nhận đơn thì hoàn toàn có thể setup trực tiếp tại giao diện này, và sẽ được cập nhật lại phần setup thời gian bán hàng online.

How can we help?