1. Home
  2. Docs
  3. VẬN HÀNH GIẢI PHÁP BÁN HÀNG ONLINE QUA KÊNH LOSHIP – FABI
  4. QUẢN LÝ ĐỐI SOÁT
  5. Các tình huống gây chênh lệch và cách xử lý

Các tình huống gây chênh lệch và cách xử lý

  • Tài xế loship nhận đơn hàng rồi không muốn đi đơn tiếp là rủi ro từ tài xế. Tài xế có quyền hủy đơn hoặc trả đơn về để hệ thống xếp tài khác (không hủy). Trường hợp merchant biết được tài xế hủy đơn sai lý do, VD: quán vẫn bán nhưng tài xế hủy đơn với lý do Quán nghỉ bán => Quán có thể nhấn nút Hỗ trợ khẩn cấp trên app Merchant để Loship khôi phục đơn
  • Đơn có ở App Merchant mà không có ở POS: xem tại đây

How can we help?