1. Home
 2. Docs
 3. VẬN HÀNH GIẢI PHÁP BÁN HÀNG ONLINE QUA KÊNH LOSHIP – FABI
 4. QUẢN LÝ ĐỐI SOÁT
 5. Báo cáo đối soát trên CMS Fabi

Báo cáo đối soát trên CMS Fabi

Để xem báo cáo thống kê bán hàng qua kênh LOSHIP, nhà hàng có thể theo dõi doanh thu tổng quan từng bill qua “Bảng kê chi tiết hóa đơn bán hàng” theo nguồn đơn hàng là LOSHIP_DELI,

  • Tổng tiền trước giảm giá: Số tiền thanh toán ban đầu
  • Tiền chiết khấu: Tiền chiết khấu cho đối tác Loship và tiền nhà hàng chiếu khấu cho end – user (nếu có)
  • Thực thu: Là số tiền thanh toán theo hình thức LOSHIP_PAY, số tiền mà bên LOSHIP phải trả cho nhà hàng theo khoảng thời gian tương ứng.

 

 • Trường hợp khi số tiền giữa App Merchant và Loship lệch thì khách hàng có thể check chi tiết theo bill bằng cách double click vào hóa đơn tương ứng cần kiểm tra ( hiển thị toàn bộ món ăn trong hóa đơn) trong báo cáo bảng kê chi tiết hóa đơn bán hàng theo nguồn LOSHIP_DELI
 • Link hướng dẫn xem báo cáo: https://fabilog.ipos.vn/#x-bao-cao

How can we help?