1. Home
  2. Docs
  3. VẬN HÀNH GIẢI PHÁP BÁN HÀNG ONLINE QUA KÊNH LOSHIP – FABI
  4. HƯỚNG DẪN NHẬN ĐƠN ORDER ONLINE TỪ KÊNH LOSHIP – FABI
  5. Các vấn đề khác

Các vấn đề khác

Các tình huống phát sinh liên quan tới trường hợp tài xế LOSHIP tới nhận đơn nhưng không có thông tin đơn hàng đẩy về máy Fabi bán hàng. Thông thường do các nguyên nhân sau:

+ Do hạ tầng không đảm bảo trạng thái kết nối trên phần mềm  -> xử lý bằng cách kiểm tra lại mạng, tắt đi bật lại phần mềm để reconnect.

+ Do chưa chọn hoặc chọn sai thiết bị nhận đơn LOSHIP.

+ Do chưa setup thời gian nhận đơn LOSHIP, hoặc khách hàng đặt đơn LOSHIP ngoài khoảng thời gian được setup trước. Trong trường hợp này người dùng app LOSHIP sẽ nhận được thông báo nhà hàng chưa đến giờ hoạt động.

+ Trong trường hợp hạ tầng và user nhận đơn setup chuẩn, các đơn hàng đã hoạt động bình thường nhưng đôi lúc miss đơn, có thể tra cứu đơn trên CRM (request quản lý hoặc user có quyền check) đã có hay chưa, check tại đơn trạng thái Wait Confirm theo mã đơn hàng.

Nếu không xử lý được vui lòng gọi tổng đài 19004766 – Nhánh 2 để được hỗ trợ.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?