1. Home
  2. Docs
  3. VẬN HÀNH GIẢI PHÁP BÁN HÀNG ONLINE QUA KÊNH LOSHIP – FABI
  4. HƯỚNG DẪN NHẬN ĐƠN ORDER ONLINE TỪ KÊNH LOSHIP – FABI
  5. Các bước nhận và xử lý đơn hàng

Các bước nhận và xử lý đơn hàng

Khi khách order thành công đơn hàng trên LOSHIP: xuất hiện pop-up thông báo đơn hàng mới tại POS bàn hàng dưới cửa hàng.

B1. Khi có popup thông báo đơn mới (kèm theo chuông báo nếu có loa), thu ngân click chọn vào popup “Cửa hàng có đơn online mới”, chọn “ Xác Nhận”.

Chọn hủy đơn bằng cách ấn nút “HỦY”, chọn lý do hủy đơn tương ứng và xác nhận.

B.2: Thu ngân click vào “Xác nhận”, Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng, chọn “OK” để tiếp tục.

B.3: Ngay sau khi chọn “OK” hệ thống tự động in bill thanh toán và chuyển trạng thái sang đã xác nhận, khi đó nhân viên làm đồ và chờ tài xế tới lấy hàng.

B.4: Khi tài xế LOSHIP tới nhận đồ, thu ngân hoặc bộ phận trả đồ dựa vào “Mã đơn hàng”, tài xế đọc mã đơn và nhận đồ tương ứng.

Hóa đơn, Order với mã đơn hàng tương ứng

 

How can we help?