1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CAMPAIGN VOUCHER IPOS x MOMO (FABi POS)
  4. VI. Các chương trình gợi ý cho bạn

VI. Các chương trình gợi ý cho bạn

Lưu ý chung khi tạo chương trình:

  • Logo chương trình dùng logo đại diện cho hình ảnh thương hiệu của quán bạn để tăng tính nhận diện thương hiệu.
  • Banner chương trình là banner mô tả về món ăn, hoặc giá trị ưu đãi của chương trình bạn sắp tạo.
  • Bạn nên cân nhắc kĩ về chi phí giảm giá dựa trên giá vốn sản phẩm và tình hình kinh doanh.
  • Vì chương trình sau khi tạo sẽ được gửi sang MoMo để kiểm duyệt nên sẽ không thể chỉnh sửa. Bạn vui long kiểm tra thật kĩ thông tin trước khi ấn vào “Tạo chương trình”
Trường hợp 1: Giảm % (phù hợp nếu trung bình giá trị 1 đơn hàng đang từ 100k trở lên)
VD: Giảm 25% cho đơn hàng từ 100k trở lên.
Trường hợp 2: Giảm tiền (phù hợp nếu trung bình giá trị 1 đơn hàng đang dưới 100k)
VD: Giảm 25k cho đơn hàng từ 50k trở lên.
Trường hợp 1: Giảm % (phù hợp nếu tổng 2 món thấp nhất trong menu giá từ 50k trở lên)
VD: Giảm 30% khi mua 2 món trở lên
Trường hợp 2: Giảm tiền (phù hợp nếu tổng 2 món thấp nhất trong menu giá dưới 50k)
VD: Giảm 15k khi mua 2 món trở lên
Trường hợp 1: Giảm % (phù hợp nếu quán có từ 2 món mới trở lên (50k/1 món)
VD: Giảm 40% cho dòng sản phẩm mới
Trường hợp 2: Giảm tiền (phù hợp nếu quán có 1 món (50k/1 món)
VD: Giảm 20k cho sản phẩm mới
Trường hợp 1: Giảm % (phù hợp nếu quán có từ 2 món cần đẩy nguyên liệu tồn kho trở lên (50k/1 món)
VD: Giảm 40% cho món A,B
Trường hợp 2: Giảm % (phù hợp nếu quán có 1 món cần đẩy nguyên liệu tồn kho (50k/1 món)
VD: Giảm 20k cho món A
Trường hợp: Giảm % (phù hợp nếu quán có những khung giờ vắng khách)
VD: Giảm 30% áp dụng từ 14h-16h
Trường hợp: Giảm % (phù hợp chạy chương trình nhân dịp khai trương)
VD: Giảm 30% mừng khai trương quán

How can we help?