1. Home
 2. Docs
 3. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CAMPAIGN VOUCHER IPOS x MOMO (FABi POS)
 4. V. Xem báo cáo chương trình (Dành cho chủ quán/marketing)

V. Xem báo cáo chương trình (Dành cho chủ quán/marketing)

 1. Báo cáo chương trình trên iPOS CRM
  • Để xem báo cáo chương trình đã tạo tại iPOS CRM, chọn mục Campaign trên MoMo, bấm vào chương trình cần xem.

 • Thống kê chi tiết chương trình

 • Biểu đồ “Lượt lấy và sử dụng theo ngày”

 • Biểu đồ “Doanh thu và chi phí giảm giá theo ngày”

2. Báo cáo chương trình trên FABi Manager

 • Để xem báo cáo chương trình đã tạo tại iPOS CRM, chọn mục MoMo, bấm vào điểm cần xem.

 • Chọn 1 chương trình để xem, những báo cáo, biểu đồ thể hiện chi tiết kết quả chương trình.

How can we help?