1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CAMPAIGN VOUCHER IPOS x MOMO (FABi POS)
  4. IV. Kết thúc sớm chương trình (Dành cho chủ quán/marketing)

IV. Kết thúc sớm chương trình (Dành cho chủ quán/marketing)

  1. Kết thúc chương trình ở iPOS CRM:

Bước 1: Vào mục “Campaign trên MoMo” trên iPOS CRM, chọn chương trình cần kết thúc.

Bước 2: Bấm nút “Kết thúc chương trình”

2. Thao tác trên app FABi Manager

Bước 1: Tại giao diện danh sách chương trình trên MoMo, chọn vào chương trình cần kết thúc, sau đó bấm “Dừng chương trình”

  • Lưu ý: Sau khi dừng chương trình, trạng thái sẽ được cập nhật lại “Đã dừng”, trên app MoMo sẽ không còn hiển thị voucher của chương trình đã dừng để người dùng thu thập nữa.

 

How can we help?