1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CAMPAIGN VOUCHER IPOS x MOMO (FABi POS)
  4. III. Thu ngân áp dụng voucher từ campaign MoMo tại FABi POS

III. Thu ngân áp dụng voucher từ campaign MoMo tại FABi POS

Bước 1: Tại giao diện thanh toán, chọn hình thức “Thanh toán MoMo” Scanner

Bước 2: Quét mã QR thanh toán có kèm voucher của khách

Bước 3: Phần mềm bật thông báo cách áp dụng voucher với các chương trình khuyến mãi khác => chọn “OK”

Bước 4: Thông báo áp dụng voucher thành công, chọn “OK” để thanh toán bằng MoMo cho khách.

Bước 5: Khi thanh toán thành công, phần mềm sẽ tự động in hóa đơn cho khách.

  • Lưu ý: Các trường hợp voucher không áp dụng được sẽ có thông báo cụ thể tại máy POS, thu ngân vui lòng kiểm tra và báo lại khách hàng thanh toán lại.

 

How can we help?