1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CAMPAIGN VOUCHER IPOS x MOMO (FABi POS)
  4. II. Người dùng thu thập voucher trên app MoMo

II. Người dùng thu thập voucher trên app MoMo

Bước 1: Đăng nhập vào app MoMo => chọn mục “Ưu Đãi”. Các chương trình tạo từ iPOS CRM hoặc App FABi Manager đã được MoMo duyệt, sẽ hiển thị ở mục “Ưu đãi quán xịn”

Bước 2: Bấm nút “Thu thập” để lấy các ưu đãi ưng ý. Hoặc bấm “Xem tất cả” để xem nhiều hơn các ưu đãi của đối tác. Ưu đãi sẽ lọc được theo khu vực, giá trị, danh mục, đánh giá cao nhất.

Bước 3: Ấn vào từng ưu đãi để xem chi tiết chương trình ưu đãi, cửa hàng áp dụng ưu đãi.

Bước 4: Ấn vào “Xem cửa hàng” để link tới OA của quán, xem thông tin quán, review quán.

Bước 5: Sử dụng: Đưa mã QR thanh toán có kèm voucher cho nhân viên thu ngân để được áp dụng. Có 2 cách thao tác như sau:

  • Từ màn hình QR thanh toán

  • Từ màn hình “Quà của tôi”

 

How can we help?