1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CAMPAIGN TRÊN MOMO (POS PC)
  4. Thu ngân áp dụng voucher từ campaign MoMo tại POS PC

Thu ngân áp dụng voucher từ campaign MoMo tại POS PC

Bước 1: Tại giao diện thanh toán, chọn hình thức thanh toán “MoMo Scanner”

Bước 2: Quét mã QR thanh toán có kèm voucher của khách => sau đó nhấn “OK”

Bước 3: Thanh toán thành công => Phần mềm sẽ tự in bill thanh toán và đóng giao dịch.

  • Lưu ý: Các trường hợp voucher không áp dụng được sẽ có thông báo cụ thể tại máy POS, thu ngân vui lòng kiểm tra và báo khách hàng thanh toán lại.

 

How can we help?