1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CAMPAIGN TRÊN MOMO (POS PC)
  4. Thu ngân áp dụng voucher từ campaign MoMo tại POS PC

Thu ngân áp dụng voucher từ campaign MoMo tại POS PC

Bước 1: Tại giao diện thanh toán, chọn hình thức thanh toán “MoMo Scanner”

Bước 2: Quét mã QR thanh toán có kèm voucher của khách => sau đó nhấn “OK”

Bước 3: Thanh toán thành công => Phần mềm sẽ tự in bill thanh toán và đóng giao dịch.

  • Lưu ý: Các trường hợp voucher không áp dụng được sẽ có thông báo cụ thể tại máy POS, thu ngân vui lòng kiểm tra và báo khách hàng thanh toán lại.

Ví dụ: Trường hợp ví MoMo không đủ tiền POS sẽ thông báo như hình dưới, cách xử lý như sau:

+ Giữ nguyên màn hình thanh toán, thông báo khách hàng nạp tiền vào ví MoMo. Sau khi khách nạp tiền vào, khách chọn lại vào QR thanh toán, chọn mã voucher. Thu ngân bấm vào mục thanh toán thẻ chọn lại thanh toán MoMo để tiếp tục quét mã thanh toán của khách, voucher giảm giá vẫn được áp dụng.

+ Nếu khách hàng không nạp thêm tiền, thì thu ngân chọn hình thức thanh toán khác theo yêu cầu của khách => không giữ được voucher.

How can we help?