1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CAMPAIGN TRÊN MOMO (POS PC)
  4. Khởi tạo campaign, xuất voucher (Dành cho chủ quán/marketing)

Khởi tạo campaign, xuất voucher (Dành cho chủ quán/marketing)

1. Khởi tạo campaign, xuất voucher ở iPOS CRM (áp dụng cho 1 hoặc nhiều điểm bán hàng)

Bước 1: Đăng nhập iPOS CRM  crm.iPOS.vn

Bước 2: Tại giao diện iPOS CRM, chọn “Campaign trên MoMo” => “Tạo chương trình”

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin, các quy tắc giảm giá, hình ảnh chương trình => Sau đó ấn “Tạo chương trình”

  • Lưu ý: sau khi tạo thành công chương trình sẽ được MoMo duyệt và hiển thị trên app MoMo, thời gian xét duyệt tối đa 3 ngày kể từ khi tạo chương trình.

  • Sau khi chương trình được duyệt, trạng thái chương trình sẽ được cập nhật từ “Chờ duyệt” => “Đã duyệt”. Đến ngày giờ chương trình bắt đầu chạy như khởi tạo ban đầu, trạng thái sẽ được cập nhật từ “Đã duyệt” => “Đang chạy”

1. Khởi tạo campaign, xuất voucher ở app iPOS Manager (áp dụng cho 1 điểm bán hàng)

Bước 1: Đăng nhập vào App iPOS Manager trên điện thoại => Chọn mục “MoMo”

 

Bước 2: Chọn thương hiệu, chọn cửa hàng cần tạo campaign

Bước 3: Bấm “Tạo chương trình mới” => nhập đầy đủ thông tin, hình ảnh chương trình => “Tạo chương trình”

 

 

  • Lưu ý: sau khi tạo thành công chương trình sẽ được MoMo duyệt và hiển thị trên app MoMo, thời gian xét duyệt tối đa 3 ngày kể từ khi tạo chương trình. Theo dõi trạng thái chương trình trong danh sách.

 

How can we help?