1. Home
  2. Docs
  3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM IPOS BOOKING V1.0
  4. IV. Tài khoản lễ tân
  5. D. In phiếu đặt bàn

D. In phiếu đặt bàn

Quản lý nhà hàng hay Bộ phận lễ tân, có thể thiết kế mẫu phiếu đặt bàn và tùy chọn kích thước in của chúng một cách tùy biến ngay trên sản phẩm iPOS Booking.

Bước 1 : Vào trang CMS Booking → In phiếu đặt bàn.

Bước 2 : Thiết kế mẫu phiếu : Bạn có thể thiết kế mẫu phiếu mới tại nút Thêm mới hoặc sử dụng mẫu phiếu in mặc định của hệ thống.

+ Cấu hình các thông số tại phần nội dung phía bên tay phải : Chọn kích cỡ in + thêm ảnh nền

+ Nhấn chuột phải → Chọn Thêm để thêm khung nội dung ( Bạn có thể thêm số lượng khung mới không giới hạn ) → Cấu hình nội dung khung và style tại cột bên phải màn hình

        * Nội dung khung : Thêm nội dung và các # thông tin mặc định ( thông tin bàn đặt + lời chúc + yêu cầu của khách…) của đơn đặt bàn, chỉnh sửa phông chữ, loại chữ kích thước đậm nhạt..

        * Style khung : Chỉnh sửa kích thước, bo góc, độ đậm nhạt, thêm nền khung…

Bước 3: Chọn lưu mẫu phiếu vừa tạo → Lưu standee

– Điền tên cho mẫu phiếu mà bạn vừa tạo

– Tệp mới : Áp dụng trong trường hợp bạn sửa hoặc thêm thông tin cho mẫu phiếu cũ, nếu bạn muốn lưu mẫu vừa sửa thành 1 mẫu mới và giữ nguyên mẫu cũ → Tệp mới

– Yêu thích : Thêm mục yêu thích để đánh dấu các mẫu in bạn hay sử dụng

– Danh mục : booking đã định nghĩa sẵn các danh mục để phân loại mẫu in : Sinh nhật , Gia Đình và Danh mục khác. Tùy vào mục đích mà phân loại các mẫu in dựa vào các danh mục tương ứng.

How can we help?