1. Home
  2. Docs
  3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM IPOS BOOKING V1.0
  4. III. Tài khoản quản lý
  5. C. Quản lý bàn và sơ đồ bàn

C. Quản lý bàn và sơ đồ bàn

1. Loại bàn:

Tại đây nhà hàng sẽ tạo loại bàn ( hay được hiểu là thuộc tính bàn ) ví dụ như : Bàn VIP,  Bàn VVIP, Bàn xoay… để khách hàng có thể chọn tùy vào nhu cầu của mình trên trang đặt bàn. Nếu nhà hàng bạn không phân loại theo thuộc tính bàn có thể bỏ trống phần cấu hình này.

– Bước 1: Quản lý cần đăng nhập vào trang CMS iPOS Booking → Chọn Bàn & Sơ đồ → Chọn Loại Bàn → Chọn Thêm loại bàn.

– Bước 2: Nhập Tên loại bàn (thuộc tính bàn) và chọn Màu sắc (Màu của loại bàn sẽ hiển thị tại trang đặt bàn của nhà hàng),và thêm Mô tả → chọn Thêm loại bàn.

– Bước 3: Khi lưu thành công các thuộc tính, bàn đã tạo sẽ hiển thị tại danh sách Loại bàn và hiển thị trên trang đặt bàn để khách hàng chọn (nếu cấu hình cho phép chọn loại bàn tại phần cấu hình bàn đặt )

2. Sơ đồ bàn:

Để cấu hình đặt bàn, Quản lý cần đăng nhập vào trang CMS iPOS Booking → Chọn Bàn & Sơ đồ → Chọn Sơ đồ bàn.

Sau đây là hướng dẫn vẽ sơ đồ bàn theo các trường hợp sau:

a. Khi sử dụng POS PC + Phần mềm bán hàng khác:

Sẽ phải cấu hình Khu vực bàn và vẽ sơ đồ bàn cho từng khu vực theo mô hình thực tế nhà hàng. Có thể cấu hình việc nhận đặt bàn hay không theo từng khu vực hoặc theo từng bàn thuộc khu vực.

– Bước 1: Chọn Thêm khu góc phải màn mình → Điền tên khu và mô tả

– Bước 2: Có thể cấu hình cho phép nhận đặt bàn hay không theo khu vực bằng cách chọn vào biểu tượng này. Sau đó, chọn khu vực muốn sửa bố cục →  Chọn sửa bố cục để vẽ sơ đồ bàn cho khu vực đó.

– Bước 3: Tại đây sẽ có sơ đồ của khu vực đã tạo trước. Chọn chuột phải để thêm bàn hoặc xóa bàn.

– Bước 4: Khi đã tạo mẫu bàn, bạn cần điều chỉnh thông tin cơ bản cho mẫu đó:

Đặt bàn :

+ Bật : Cho phép khách hàng và lễ tân được phép đặt bàn vào bàn này

+ Tắt : Chỉ có lễ tân có quyền đặt bàn vào bàn này. (Áp dụng trong trường hợp nhà hàng muốn để riêng một số bàn để phục vụ khách vãng lai hoặc một số khách VIP, khách hàng cố định của nhà hàng)

Ghép bàn : Tính năng tự động ghép bàn : Khi số lượng người đặt lớn hơn số lượng ghế tối đa của một bàn, để khách hàng có thể đặt bàn thành công bạn phải bật tính năng ghép bàn  → hệ thống sẽ tính toán tổng bao nhiêu bàn đáp ứng số lượng người để ghép bàn cho khách

+ Bật : Bàn đã chọn được phép ghép với các bàn khác trong đơn đặt bàn có số người lớn hơn số ghế tối đa của bàn.

+ Tắt : Bàn đã chọn không được phép ghép

Số ghế : Số ghế tối đa và tối thiểu cho phép đặt bàn

Kiểu xếp : Kiểu xếp ghế của nhà hàng bạn tròn hoặc xung quanh

Loại bàn : Chọn loại bàn mà bạn đã tạo trước đó để phân loại bàn theo thuộc tính

Bạn có thể điều chỉnh các mẫu nâng cao cho mẫu như sau

Design mẫu bàn: Vị trí ( có thể thay đổi thông số tại đây hoặc di chuyển tại màn sơ đồ bàn )/ Bo góc/ Đường viền.

Nền & Ảnh nền: Chọn màu, và ảnh nền cho mẫu bàn đó.

– Bước 5:  Sau khi cấu hình toàn bộ thông số bàn thuộc nhà hàng, nhà hàng có thể lưu mẫu bàn, sau đó sắp xếp bàn bằng cách sử dụng chuột kéo thả để di chuyển bàn đến vị trí mà bạn mong muốn.

– Bước 6: Cấu hình khoảng cách quét của tính năng Tự động ghép bàn :

Tính năng tự ghép bàn cho phép hệ thống tự động xếp bàn cho những đơn đặt bàn có số lượng người lớn hơn số lượng ghế tối đa của một bàn. Hệ thống sẽ tự động chọn bàn cho khách dựa vào bố cục mà bạn tạo : các bàn cùng tầng, bàn xếp theo hàng, bàn cùng loại…

Khi khoảng cách giữa các bàn nhỏ hơn khoảng cách quét thì hệ thống sẽ cho phép ghép các bàn đó lại với nhau để phù hợp với số lượng người trong đơn đặt bàn của khách hàng.

– Bước 7: Lưu bố cục để lưu lại những gì bạn đã cài đặt.

b. Khi sử dụng POS FABi:

iPOS Booking sẽ lấy thông tin khu vực bàn, danh sách bàn ( Mã bàn + Tên bàn) mà bạn đã tạo tại Fabi trước đó. Tại đây, iPOS Booking cho phép bạn vẽ sơ đồ bàn phù hợp với sơ đồ bàn thực tế tại nhà hàng của bạn để tiện cho việc bạn xếp bàn đặt cho khách hàng và để hệ thống có thể tự động ghép bàn cho khách hàng.

Lưu ý : Trong trường hợp bạn thay đổi thêm/sửa/xóa khu vực hoặc bàn trên Fabi thì cần sử dụng tính năng kéo dữ liệu để đồng bộ lại những thay đổi đó sang hệ thống iPOS Booking.

iPOS Booking đã tạo sẵn một sơ đồ bàn mặc định dựa vào khu vực và số lượng bàn được đồng bộ từ Fabi sang. Bạn có thể sắp xếp sơ đồ bàn, cấu hình số lượng ghế/bàn, cấu hình loại ( thuộc tính) bàn, chỉnh sửa hình dạng bàn, sắp xếp lại thứ tự bàn theo hàng/ theo thuộc tính bàn hoặc theo thứ tự sắp xếp thực tế của nhà hàng của bạn như cách sử dụng ở trên.

 

How can we help?