1. Home
  2. Docs
  3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM IPOS BOOKING V1.0
  4. III. Tài khoản quản lý
  5. B. Cấu hình thời gian và đặt bàn

B. Cấu hình thời gian và đặt bàn

1. Cấu hình thời gian :

a. Khung giờ phục vụ:

Cấu hình khung giờ phục vụ để hiển thị các khung thời gian cho phép khách hàng đặt bàn và đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, thống kê của nhà hàng.

– Bước 1: Quản lý đăng nhập vào trang CMS iPOS Booking → Chọn Thời gian & Đặt bàn → Chọn Khung giờ → Chọn Thêm khung giờ

– Bước 2: Điền thông tin Tên, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, mở bán, và chọn các ngày cho khung giờ phục vụ.

Ở đây để tiện cho việc lên báo cáo thống kê, nhà hàng nên cấu hình các khung giờ phục vụ theo bữa ví dụ như Bữa sáng – Bữa trưa – Bữa tối và chọn thời gian & ngày phục vụ cho chúng.

b. Thứ trong tuần:

Nhà hàng có thể thay đổi khung giờ phục vụ theo từng ngày. Ví dụ : thay vì nhà hàng bạn phục vụ theo khung giờ mặc định các ngày trong tuần, thì cuối tuần bạn phục vụ muộn hơn 1h hoặc nhà hàng nghỉ bán hàng một thứ nào đó trong tuần.  Bạn có thể cấu hình thay đổi tại đây

– Bước 1: Quản lý đăng nhập vào trang CMS iPOS Booking → Chọn Thời gian & Đặt bàn → Chọn Thứ trong tuần.

– Bước 2: Cấu hình mở/tắt đặt bàn theo thứ trong tuần hay khung thời gian trong thứ trong tuần. Nếu tắt nút nhận đặt bàn đi, vào thứ đó hoặc khung thời gian thuộc thứ trong tuần đó thì trên trang đặt bàn khách hàng sẽ không đặt bàn được.

Hoặc có thể cấu hình thời gian bán hàng theo khung giờ của từng thứ trong tuần tại đây:

 

– Bước 3: Sau khi cấu hình hoàn tất → Bấm Lưu cấu hình để hệ thống lưu.

c. Ngày trong tháng:

Cấu hình thời gian theo từng ngày, tại đây bạn có thể cấu hình khung giờ phục vụ đặc biệt cho những ngày lễ, tết hoặc cài đặt trạng thái ngừng phục vụ của nhà hàng.

– Bước 1: Quản lý đăng nhập vào trang CMS iPOS Booking → Chọn Thời gian & Đặt bàn → Chọn Ngày trong tháng.

– Bước 2: Chọn ngày trên lịch mà bạn muốn thay đổi khung thời gian, bạn có thể chọn Tiêu đề cho ngày, ghi Chú thích, và chính sửa khung thời gian phục vụ hoặc tắt đặt bàn cho ngày hôm đó.

– Bước 3: Chọn Lưu cấu hình → Như vậy, trên trang đặt bàn vào ngày đó các khung đặt bàn sẽ hiển thị như những gì bạn vừa cấu hình.

2. Cấu hình đặt bàn:

Để cấu hình đặt bàn, quản lý cần đăng nhập vào trang CMS iPOS Booking → Chọn Thời gian & Đặt bàn → Chọn Cấu hình đặt bàn.

a. Cài đặt các giới hạn trên trang đặt bàn cho nhà hàng:

Quản lý có thể cấu hình các giới hạn trên trang đặt bàn theo các thông tin sau: Số lượng người đặt, thời gian yêu cầu đặt trước,số ngày đặt trước tối đa, khoảng cách mỗi giờ đặt bàn…

b. Kích hoạt tính năng DANH SÁCH CHỜ :

Khi khách hàng đặt bàn tại nhà hàng vào thời điểm hết bàn hoặc hệ thống không thể tự xếp bàn. Thông tin khách đặt sẽ được chuyển vào danh sách chờ. Quản lý có thể Kích hoạt và viết Nội dung thông báo cho khách hàng khi sử dụng tính năng.

i. Kích hoạt danh sách chờ :

Nếu không kích hoạt tính năng này, trong trường hợp nhà hàng hết bàn hoặc hệ thống không thể tự động xếp bàn , khách hàng sẽ không tạo được đơn đặt bàn đến nhà hàng của bạn. Khi bạn active tính năng Danh sách chờ thì mọi đơn đặt bàn của khách hàng sẽ được đưa vào bảng Danh sách chờ để lễ tân có thể thực hiện việc liên hệ lại cho khách sau khi xếp được bàn.

Lưu ý : Nếu hủy đơn ở trạng thái này, đơn đặt bàn sẽ ở trạng thái Không thể đáp ứng. Bạn có thể dựa vào số liệu các đơn đặt bàn này, để có sự sắp xếp lại số lượng bàn hoặc không gian nhà hàng

ii. Kích hoạt luôn vào danh sách chờ :

Khi kích hoạt tính năng này, hệ thống sẽ không tự động xếp bàn cho khách khi họ đặt bàn mà toàn bộ đơn đặt bàn sẽ về danh sách chờ. Khi nhận được thông tin đặt bàn, nhân viên lễ tân dựa vào nhu cầu của khách hàng để thao tác chọn bàn cho khách.

c. Kích hoạt tính năng GIỚI HẠN THỜI GIAN DÙNG BỮA:

Cho phép cấu hình thời gian dùng bữa mặc định theo số lượng khách hàng trong đơn đặt bàn. Cấu hình trong Tab thời gian dùng bữa.

Nếu không kích hoạt tính năng này hệ thống sẽ mặc định thời gian dùng bữa của khách hàng kéo dài cho đến kết thúc khung giờ phục vụ.

VD: Khách hàng đặt bàn lúc 11h , khung giờ phục vụ của nhà hàng là bữa trưa kéo dài từ 10h-15h. Hệ thống sẽ mặc định thời gian dùng bữa của khách hàng kết thúc vào lúc 15h. Như vậy, trong 1 khung giờ phục vụ 1 bàn chỉ nhận được 1 lượt khách.

Khi active tính năng, trên thanh công cụ sẽ hiển thị cấu hình THỜI GIAN DÙNG BỮA. Tại đây bạn có thể ước lượng thời gian dùng bữa của khách hàng dựa vào số lượng người, mô hình phục vụ của nhà hàng bạn.

Khi active tính năng, trên thanh công cụ sẽ hiển thị cấu hình THỜI GIAN DÙNG BỮA. Tại đây bạn có thể ước lượng thời gian dùng bữa của khách hàng dựa vào số lượng người, mô hình phục vụ của nhà hàng bạn.

d. Kết nối telegram với iPOS Booking

Nhà hàng có thể kết nối iPOS Booking với tài khoản Telegram để nhận thông báo khi có khách đặt bàn bằng cách chọn Thêm kết nối và làm theo hướng dẫn các bước kết nối.

– Bước 1: Cần mở Telegram, scan mã QR code hoặc truy câp link  https://t.me/iposbooking_bot để kết nối với iPOS Booking bot.

– Bước 2: Bấm nút Start hoặc gõ “/connect” vào ô chat với iPOS Booking bot.

– Bước 3: Lấy mã kết nối và nhập vào rồi xác nhận kết nối. Hệ thống iPOS booking sẽ cập nhật danh sách tài khoản Telegram đã kết nối ở bảng dưới.

3. Cấu hình thời gian dùng bữa:

Khi đã kích hoạt tính năng giới hạn thời gian dùng bữa, nhà hàng có thể vào đâu để cấu hình thời gian đó dựa theo số lượng người. Trong trường hợp số lượng người nằm ngoài khoảng bạn cấu hình, hệ thống sẽ tự động hiểu thời gian dùng bữa của họ bằng thời gian kết thúc khung giờ phục vụ.

 

Bước 1: Chọn Thêm cấu hình góc trái màn hình để cấu hình thời gian dùng bữa.

Bước 2: Điền thông tin số lượng khách  + Ước tính thời gian dùng bữa tùy thuộc vào nhà hàng của bạn → Chọn Lưu cấu hình.

4. Cấu hình bộ lọc:

Tại đây Quản lý có thể cấu hình giới hạn mỗi session khách hàng có thể gửi lại yêu cầu đặt bàn qua iframe và cài đặt nội dung thông bao giới hạn.

Quản lý có thể giới hạn địa chỉ IP theo quốc gia hoặc thêm quốc gia cho phép đặt bàn tại của hàng.

Ngoài ra, quản lý Chặn địa chỉ IP hoặc Chặn khách hàng không cho phép đặt bàn.

 

How can we help?