1. Home
 2. Docs
 3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM IPOS BOOKING V1.0
 4. II. Tài khoản chủ thương hiệu
 5. G. Báo cáo đơn đặt bàn

G. Báo cáo đơn đặt bàn

Chủ thương hiệu có quyền xem báo cáo của tất cả các cửa hàng thuộc thương hiệu để biết lượng khách đặt bàn/ hủy bàn theo từng cửa hàng

Khi lựa chọn từng cửa hàng sẽ có các báo cáo theo:

  • Nguồn đơn: cho biết tỉ lệ đặt bàn theo các nguồn đơn khác nhau
  • Tỉ lệ hủy đơn so với tỉ lệ đặt đơn
  • Xu hướng đặt bàn theo số lượng cho biết số lượt đặt bàn của 1 nhóm khách
  • Tình trạng đặt bàn giúp theo dõi nhanh tổng lượng đơn, số đơn bị hủy và số khách theo thời gian

Lưu ý: thời gian xem báo cáo tối đa 30 ngày (hoặc 7 ngày) tính từ ngày hiện tại

 

How can we help?