1. Home
  2. Docs
  3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM IPOS BOOKING V1.0
  4. II. Tài khoản chủ thương hiệu
  5. E. Cấu hình template tin nhắn

E. Cấu hình template tin nhắn

Với mỗi sự kiện diễn ra như đặt bàn thành công, hủy đặt bàn, chỉnh sửa thông tin đặt bàn… hệ thống sẽ gửi tin nhắn tương tác với khách hàng thông qua kênh đặt (với trường hợp khách hàng đặt bàn qua website thì sẽ nhận được tin nhắn thông qua SMS brandname). Cấu hình mẫu tin nhắn tương tác tại đây.

 

– Bước 1: Chủ thương hiệu đăng nhập vào hệ thống iPOS Booking →Thiết Lập → Kênh đặt bàn

– Bước 2: Chọn Thêm Mẫu để thêm mới cấu hình mẫu tin nhắn cho từng sự kiện. Hệ thống đã thiết lập sẵn mẫu tin nhắn mặc định cho 6 sự kiện tương tác với khách hàng. Nhà hàng có thể xóa hoặc chỉnh sửa hoặc xóa tùy theo mong muốn của bạn.

– Bước 3: Thêm hoặc chỉnh sửa thông tin của các mẫu tin nhắn như là Loại sự kiện, Tên sự kiện, Nội dung… hoặc bật tắt kích hoạt → Bấm nút Cập Nhật để hệ thống lưu lại thông tin.

Lưu ý: Các ký tự # là các mã mặc định của hệ thống, nhà hàng có thể xem ý nghĩa mã tại khung bôi đỏ và tin nhắn minh họa tại màn hình phía bên phải.

 

How can we help?