1. Home
 2. Docs
 3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM IPOS BOOKING V1.0
 4. I. Giới thiệu sản phẩm iPOS Booking
 5. A. Tính năng chính của sản phẩm

A. Tính năng chính của sản phẩm

 1. Tính năng quản lý trực quan, bao quát dễ dàng nắm bắt tình hình .
 2. Theo dõi tình trạng các đơn hàng theo trạng thái thực tế
 3. Nhận thông báo khi có đơn đặt bàn mới để xác nhận nhanh nhất( Telegram, Notify App ) đồng thời khi chuẩn bị đến giờ khách đặt sẽ hiển thị trên màn tiếp đón ở App hay báo đỏ ở CMS để có sự chuẩn bị tốt nhất
 4. Tự động xếp bàn dựa theo các tiêu chí khách hàng đặt
 5. Tự động gửi tin nhắn thông báo khách hàng ( Đặt thành công , Sắp đến giờ dùng bữa, Sửa đổi thông tin đặt bàn … )
 6. Tạo ra iframe & link đặt bàn và thương hiệu hóa giao diện
 7. Tự động cảnh báo hết bàn khi khách hàng đặt bàn
 8. Tùy biến giao diện bàn và cấu hình bàn thông minh
 9. In mẫu phiếu đặt bàn ngay trên phần mềm

How can we help?