1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM 2.0
  4. Tương tác với khách hàng & Broadcast thông tin

Tương tác với khách hàng & Broadcast thông tin

TRẢI NGHIỆM TƯƠNG TÁC VỚI KHÁCH HÀNG VÀ BROADCAST TIN TỨC

 

Hệ thống CRM ghi nhận thông tin số điện thoại khách hàng và tích hợp với các kênh mạng xã hội Zalo Facebook,  cung cấp cho bạn một kênh tương tác trực tiếp từng cá nhân khách hàng.

 

Bạn có thể thực hiện broadcast tin tức đến khách hàng trong một số hoàn cảnh sau:

1. Khi bạn có một lượng data số điện thoại đã thu thập từ nhiều nguồn, mà những số này có thể đã hoặc chưa đăng ký thành viên: Trên giao diện Broadcast tin tức theo số điện thoại, bạn có thể nhập hoặc import những số điện thoại này vào hệ thống và thực hiện gửi tin SMS. Với những số điện thoại đã kết nối qua Zalo Facebook, bạn có thể chọn gửi qua các kênh này. Nội dung tin nhắn trên các kênh luôn giống nhau.

Truy cập trang Broadcast cho nhóm khách hàng theo SĐT

Tài khoản đăng nhập:
Thương hiệu: IPOSCRM
Tài khoản: iposcrm
Mật khẩu: 123456

> Nhập số điện thoại và tên người nhận, hoặc import danh sách số điện thoại và tên > Chọn kênh gửi: Zalo, Facebook, SMS > Nhập nội dung tin nhắn kèm tý tự # để thêm tên người nhận > Ấn Gửi

 

2. Khi bạn đã có một lượng khách hàng đăng ký thành viên và có hành vi tiêu dùng: Trên giao diện Broadcast tin tức cho nhóm khách hàng theo hành vi, bạn có thể lọc ra nhóm khách hàng dựa trên các tiêu chí ngày sinh, giới tính, độ tuổi và các tiêu chí hành vi chi tiêu như tổng tiền chi tiêu, số điểm tích lũy, số hóa đơn, số ngày chưa trở lại, và thực hiện gửi tin nhắn cho nhóm này.

Truy cập trang Broadcast cho nhóm khách theo hành vi

Tài khoản đăng nhập:
Thương hiệu: IPOSCRM
Tài khoản: iposcrm
Mật khẩu: 123456

> Chọn Lọc khách hàng > Nhập các tiêu chí cần lọc > Ấn Lọc > Kiểm tra số lượng người nhận tin nhắn > Chọn kênh gửi: Zalo, Facebook, SMS > Nhập nội dung tin nhắn kèm tý tự # để thêm tên người nhận > Ấn Gửi

 

3. Khi bạn muốn tạo một thông báo gửi thường xuyên dựa theo thông tin cá nhân và hành vi của danh sách khách hàng: Trên giao diện Broadcast tự động, bạn có thể chọn một trong các hoàn cảnh gửi tin nhắn hay thông báo như gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật, gửi thông báo khi thành viên lên hạng, gửi thông báo voucher sắp hết hạn.

Truy cập trang Broadcast tự động

Tài khoản đăng nhập:
Thương hiệu: IPOSCRM
Tài khoản: iposcrm
Mật khẩu: 123456

> Chọn Mục đích gửi tin nhắn > Thiết lập các điều kiện tương đương với mục đích bạn đã chọn > Chọn kênh gửi: Zalo, Facebook, SMS > Nhập nội dung tin nhắn kèm tý tự # để thêm tên người nhận > Ấn Gửi

How can we help?