1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM 2.0
  4. Trải nghiệm tích điểm và đổi điểm thành viên

Trải nghiệm tích điểm và đổi điểm thành viên

TÍCH ĐIỂM VÀ ĐỔI ĐIỂM

 

Mục đích của chính sách tích điểm và đổi điểm là để cung cấp cho khách hàng những quyền lợi đặc biệt, để họ có thêm một lý do sớm quay trở lại với thương hiệu của bạn.

Hệ thống CRM được tích hợp với phần mềm iPOS tại cửa hàng, giúp đồng bộ điểm tích lũy và điểm quy đổi của thành viên ngay sau khi in hóa đơn.

Trải nghiệm thực tế thao tác tích điểm và quy đổi điểm tại đây:

Tích điểm sử dụng mã tích điểm Tích điểm sử dụng số điện thoại Quy đổi điểm lấy voucher Thông tin hành vi được cập nhật trên hệ thống CRM

Trên giao diện chat với OA Zalo hoặc giao diện chat với Facebook Page, chọn Cá nhân > Lấy mã tích điểm

Truy cập teamview máy pos bán hàng:

ID: 1065932591
Mật khẩu: 123456

> Trên giao diện thu ngân > Mở bàn > Ấn vào Hội viên > Ấn vào icon token > Nhập mã tích điểm > Chấp nhận > Tổng tiền > In hóa đơn

Xem thêm hướng dẫn tại đây

Truy cập teamview máy pos bán hàng:

ID: 1065932591
Mật khẩu: 123456

> Trên giao diện thu ngân > Mở bàn > Ấn vào Hội viên > Ấn vào icon token > Nhập số điện thoại > Chấp nhận > Tổng tiền > In hóa đơn

Truy cập teamview máy pos bán hàng:

ID: 1065932591
Mật khẩu: 123456

> Trên giao diện thu ngân > Mở bàn > Ấn vào Hội viên > Ấn vào icon token > Nhập mã tích điểm hoặc số điện thoại > Khi thành viên có điểm, ấn vào Voucher > Chọn loại voucher và số lượng muốn áp dụng > Chấp nhận > Tổng tiền > In hóa đơn

Truy cập trang Danh sách khách hàng trên trang quản trị CRM

Tài khoản đăng nhập:
Thương hiệu: IPOSCRM
Tài khoản: iposcrm
Mật khẩu: 123456

> Kiểm tra thông tin hành vi: Tổng tiền chi tiêu, số lượng hóa đơn, số điểm tích lũy

 

Tham khảo thêm hướng dẫn thao tác tích điểm & quy đổi điểm thành viên trên máy POS dưới đây

*Lưu ý: Ấn vào highlight màu xanh để trải nghiệm quy trình thao tác

TÍCH ĐIỂM SỬ DỤNG MÃ TÍCH ĐIỂM

TÍCH ĐIỂM SỬ DỤNG SỐ ĐIỆN THOẠI

QUY ĐỔI ĐIỂM THÀNH VOUCHER TRỪ TRÊN HÓA ĐƠN

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?