1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM 2.0
  4. Trải nghiệm thao tác nhận đơn đặt giao hàng

Trải nghiệm thao tác nhận đơn đặt giao hàng

TRẢI NGHIỆM THAO TÁC NHẬN ĐƠN HÀNG ONLINE CỦA THU NGÂN

THAO TÁC NHẬN ĐƠN HÀNG GIAO NGAY

THAO TÁC NHẬN ĐƠN HÀNG GIAO SAU

THAO TÁC CHUYỂN CHI NHÁNH

*Khi cửa hàng của bạn hết nguyên liệu, không phục vụ được đơn hàng, hãy chuyển đơn hàng đó sang cửa hàng khác để phục vụ cho khách hàng

THAO TÁC BỎ MÓN – HỦY ĐƠN

*Khi cửa hàng hết nguyên liệu hoặc khi gọi xác nhận thì khách hàng muốn hủy đơn, hãy thao tác bỏ món và hủy đơn hàng

THAO TÁC XỬ LÝ ĐƠN HÀNG BỊ TÀI XẾ HỦY

*Khi tài xế đã nhận đơn giao hàng nhưng sau đó hủy, hãy truy cập vào Giao vận để gọi tài xế khác

THAO TÁC KHI NHÂN VIÊN TỰ GIAO HÀNG

*Khi không sử dụng dịch vụ giao hàng của Ahamove, hãy vào Giao hàng để thay đổi trạng thái của đơn hàng

THAO TÁC CHUYỂN ĐƠN HÀNG THÀNH ĐƠN GIAO SAU

*Khi gọi điện xác nhận, khách hàng không muốn nhận hàng ngay mà yêu cầu lùi thời gian giao hàng sang thời điểm khác, hãy thao tác lưu lại đơn để phục vụ sau

How can we help?