1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM 2.0
  4. Trải nghiệm thao tác đặt giao hàng

Trải nghiệm thao tác đặt giao hàng

TRẢI NGHIỆM CÁC THAO TÁC ONLINE CỦA KHÁCH HÀNG

TRÊN GIAO DIỆN CỬA SỔ CHAT VỚI FACEBOOK PAGE VÀ OA ZALO

LẤY MÃ TÍCH ĐIỂM

*Khách hàng chọn chức năng “Lấy mã tích điểm” từ menu

bên dưới cửa sổ chat với Fanpage và chuyển cho nhân viên nhập vào máy POS

*Khách hàng chọn chức năng “Lấy mã tích điểm” từ menu

bên dưới cửa sổ chat với Fanpage và chuyển cho nhân viên nhập vào máy POS

ĐẶT GIAO HÀNG

*Khách hàng chọn chức năng “Đặt hàng online” từ menu

bên dưới cửa sổ chat với Fanpage để chọn món và đặt hàng

*Khách hàng chọn chức năng “Đặt hàng online” từ menu

bên dưới cửa sổ chat với OA Zalo để chọn món và đặt hàng

XEM THỰC ĐƠN - LẤY MÃ ĐẶT MÓN

*Khách hàng chọn chức năng “Xem thực đơn” từ menu bên dưới cửa sổ chat với Fanpage

để xem danh sách món và lấy mã đặt món chuyển cho nhân viên cửa hàng

*Khách hàng chọn chức năng “Xem thực đơn” từ menu bên dưới cửa sổ chat với OA Zalo

để xem danh sách món và lấy mã đặt món chuyển cho nhân viên cửa hàng

ĐẶT BÀN

*Khách hàng chọn chức năng “Đặt bàn” từ menu

bên dưới cửa sổ chat với Fanpage

*Khách hàng chọn chức năng “Đặt bàn” từ menu

bên dưới cửa sổ chat với OA

XEM ĐIỂM TÍCH LŨY

*Khách hàng chọn chức năng “Xem điểm tích lũy” từ menu

bên dưới cửa sổ chat với Fanpage

*Khách hàng chọn chức năng “Xem điểm tích lũy” từ menu

bên dưới cửa sổ chat với OA Zalo

XEM DANH SÁCH MÃ VOUCHER

*Khách hàng chọn chức năng “Voucher của bạn” từ menu

bên dưới cửa sổ chat với Fanpage để xem các mã voucher mình đang có

*Khách hàng chọn chức năng “Voucher của bạn” từ menu

bên dưới cửa sổ chat với OA để xem các mã voucher mình đang có

XEM LỊCH SỬ ĐẶT GIAO HÀNG

*Khách hàng chọn chức năng “Lịch sử đặt hàng” từ menu

bên dưới cửa sổ chat với Fanpage để xem danh sách các đơn đặt giao hàng

*Khách hàng chọn chức năng “Lịch sử đặt hàng” từ menu

bên dưới cửa sổ chat với OA để xem danh sách các đơn đặt giao hàng

How can we help?