1. Home
 2. Docs
 3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM 2.0
 4. Theo dõi hành vi khách hàng

Theo dõi hành vi khách hàng

THU THẬP DỮ LIỆU HÀNH VI CỦA KHÁCH HÀNG

 

Cách duy nhất để có được thông tin hành vi tiêu dùng của khách hàng là nhập mã thành viên vào hóa đơn. Sau khi in hóa đơn, tài khoản thành viên đó sẽ được hệ thống CRM ghi nhận là đã phát sinh chi tiêu một hóa đơn. Trên trang Danh sách khách hàng của trang quản trị CRM, bạn có thể theo dõi các chỉ số hành vi của khách hàng và chi tiết của mỗi giao dịch chi tiêu.

THEO DÕI CÁC NHÓM KHÁCH HÀNG THEO HÀNH VI

 

Dựa trên những thông tin cá nhân và thông tin hành vi của khách hàng đã thu thập được, bao gồm: giới tính, độ tuổi, sinh nhật, tổng tiền chi tiêu, số lượng hóa đơn đã chi tiêu, số điểm tích lũy, ngày chi tiêu gần nhất, số ngày chưa quay lại, cửa hàng và thành phốchi tiêu lần gần nhất, hạng thành viên và kênh kết nối, bạn có thể thực hiện lọc thành các nhóm khách hàng có cùng tiêu chí và lưu bộ lọc này để theo dõi mức độ tăng trưởng và cơ cấu của mỗi nhóm.

 

Ý nghĩa của các tiêu chí trên bộ lọc:

 

 • Giới tính: cho bạn biết được tỷ lệ nam và nữ sử dụng sản phẩm của mình.
 • Tháng sinh nhật: lọc những khách hàng có sinh nhật trong tháng để bạn chúc mừng sinh nhật
 • Độ tuổi: sản phẩm của bạn phù hợp với những độ tuổi nào
 • Loại thành viên: là các mức hạng thành viên hoặc nhóm thành viên bạn đã tạo sẵn từ phần mềm POS để phân biệt mức độ trung thành của khách hàng, hoặc phân biệt nhóm khách VIP, khách từ đối tác.
 • Tổng tiền chi tiêu: phân biệt các nhóm khách hàng có tổng số tiền chi tiêu thấp hoặc cao
 • Số điểm hiện tại: số điểm hiện tại khách hàng đang có, được tích bằng số điểm tích lũy trừ số tiền chi tiêu (nếu có)
 • Số lần ăn: nhận biết các nhóm khách hàng chỉ đến ăn một lần hay quay lại nhiều lần. Lưu ý: nhóm khách hàng đã chi tiêu từ 3 lần trở lên là nhóm khách trung thành, rất tiềm năng để bạn thu hút gia tăng thêm chi tiêu.
 • Số ngày chưa trở lại: bạn sẽ nhận biết được những khách hàng lâu ngày chưa trở lại để tương tác, gửi tin nhắn hoặc voucher thu hút họ quay lại chi tiêu sớm hơn.
 • Cửa hàng chi tiêu lần gần nhất: Nếu thương hiệu của bạn có nhiều cửa hàng tại nhiều địa điểm khác nhau, bạn sẽ cần phân biệt nhóm khách hàng của mỗi cửa hàng. Tiêu chí lọc này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.
 • Thành phố: Khi thương hiệu của bạn có nhiều cửa hàng trên cả nước mà mỗi vùng miền luôn có các nhu cầu tiêu dùng khác nhau, tiêu chí lọc này sẽ giúp bạn phân biệt khách hàng của mỗi vùng miền, từ đó thực hiện chương trình marketing hướng đến đối tượng phù hợp.
 • Nguồn kết nối: nắm được khách hàng tương tác cửa hàng qua kênh nào là chủ yếu? tại sao các kênh khác không hiệu quả => cắt giảm chi phí

 

Tất cả thông tin trên sẽ giúp bạn vẽ nên bức tranh chân dung khách hàng mục tiêu mà thương hiệu đang nhắm tới, từ đó thực hiện các chiến dịch marketing phù hợp. Mặt khác, thông tin bạn thu thập được cũng đồng thời cho bạn biết làm thế nào để có thể tiếp cận với khách hàng trong tương lai.

How can we help?