1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM 2.0

Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM 2.0

TRẢI NGHIỆM CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG CRM

Trải nghiệm thao tác của khách hàng trên Zalo Trải nghiệm thao tác của khách hàng trên Facebook Trải nghiệm thao tác của thu ngân trên máy POS Trải nghiệm thao tác của nhân viên quản trị CRM

Truy cập tại đây để chat với OA Zalo

Hoặc quét QR

 

Truy cập tại đây để chat với Facebook Page

Hoặc quét QR

 

Truy cập teamview máy pos bán hàng:

ID: 1065932591
Mật khẩu: 123456

Truy cập trang trang quản trị CRM

Tài khoản đăng nhập:
Thương hiệu: IPOSCRM
Tài khoản: iposcrm
Mật khẩu: 123456

Sử dụng tài khoản các trên để trải nghiệm các chức năng của hệ thống CRM dưới đây:
Quản lý phản hồi của khách hàng
Tương tác với khách hàng & Broadcast thông tin

How can we help?