1. Home
  2. Docs
  3. VẬN HÀNH GIẢI PHÁP BÁN HÀNG ONLINE QUA KÊNH LOSHIP – IPOS
  4. MỤC ĐÍCH

MỤC ĐÍCH

Tài liệu này nhằm mục đích giúp cho nhà hàng có thể setup, quản lý và vận hành kênh bán hàng online trên Loship một cách hiệu quả, giảm thiểu các vấn đề phát sinh liên quan tới hiệu quả hoạt động bán hàng như miss đơn hàng, xử lý chậm…

Các chức năng chính giải pháp cung cấp

  • Cho phép kết nối mở cửa hàng trên Loship và nhận đơn hàng về máy POS bán hàng
  • Quản lý các đơn hàng Order qua LOSHIP: số lượng đơn hàng, tình trạng đơn hàng (Đang xử lý, Hoàn thành…)

How can we help?