1. Home
  2. Docs
  3. VẬN HÀNH GIẢI PHÁP BÁN HÀNG ONLINE QUA KÊNH LOSHIP – IPOS
  4. HƯỚNG DẪN NHẬN ĐƠN ORDER ONLINE TỪ KÊNH LOSHIP – IPOS
  5. Chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận đơn hàng dưới POS

Chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận đơn hàng dưới POS

  • Đảm bảo kết nối internet đối với các máy bán hàng: lưu ý nên kết nối mạng Lan tới các máy tính bán hàng để đảm bảo tính ổn định.
  • Đăng nhập vào phần mềm bằng user được phép nhận đơn hàng, đảm bảo phần mềm kết nối với hệ thống Order Online từ Loship. Phần góc dưới bên phải có trạng thái kết nối

Nhấp nháy xanh là đang kết nối bình thường

Nếu nhấp nháy đỏ là mất kết nối

Trường hợp mất kết nối có thể xử lý bằng như sau:

+ Kiểm tra tín hiệu mạng internet của máy bán hàng

+ Tắt phần mềm đi bật lại, tới khi nhấp nháy xanh là đã có kết nối

  • Có nhân viên phụ trách và chú ý tiếp nhận và xử lý ngay khi có đơn, chú ý bật loa nếu có để nhận thông báo khi có đơn hàng mới.

Lưu ý:

  • Nếu nhà hàng có riêng máy chỉ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý đơn hàng, thì chỉ đăng nhập user nhận đơn trên máy này.
  • Không đăng nhập đồng thời user nhận đơn hàng trên nhiều máy tại cửa hàng
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?