1. Home
  2. Docs
  3. VẬN HÀNH GIẢI PHÁP BÁN HÀNG ONLINE QUA KÊNH LOSHIP – IPOS
  4. HƯỚNG DẪN NHẬN ĐƠN ORDER ONLINE TỪ KÊNH LOSHIP – IPOS
  5. Các bước nhận và xử lý đơn hàng

Các bước nhận và xử lý đơn hàng

Khi khách order thành công đơn hàng trên Loship: xuất hiện popup thông báo đơn hàng mới tại POS bàn hàng dưới cửa hàng

B1. Khi có popup thông báo đơn mới (kèm theo chuông báo nếu có loa), thu ngân click chọn vào popup để xử lý đơn

B.2: Hiển thị thông tin giao hàng, chọn “Đóng” để vào màn hình Order

+ Màn hình Order có sẵn thông tin các món khách hàng đã order, thông tin món order và số lượng không thể chỉnh sửa

+ Chọn tổng tiền để sang bước thanh toán, chọn hủy đơn bằng cách bỏ toàn bộ món nếu nhà hàng hết món hoặc do lý do nào đó, chọn lý do hủy đơn tương ứng

B.3: Chọn tổng tiền để thanh toán, màn hình sẽ hiển thị Popup “Hóa đơn đã được thanh toán trực tuyến, với số tiền xxxx”, được ghi nhận hình thức thanh toán là LOSHIP_PAY, thu ngân sẽ không thu tiền của tài xế khi giao hàng.

B.4. In bill làm đồ và chờ tài xế tới lấy hàng

Note: Khi in bill thanh toán, nếu bật popup giao vận, chọn Bỏ Qua

B.5: Khi tài xế Loship tới nhận đồ, thu ngân hoặc bộ phận trả đồ dựa vào “Mã đơn hàng”, tài xế đọc mã đơn và nhận đồ tương ứng.

Hóa đơn, Order với mã đơn hàng tương ứng

 

How can we help?