1. Home
  2. Docs
  3. VẬN HÀNH GIẢI PHÁP BÁN HÀNG ONLINE QUA KÊNH LOSHIP – IPOS
  4. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

Không click vào được popup đơn hàng để xử lý

Do đang mở giao diện order hàng (mở giao diện gọi món bán mang về hoặc tại bàn) -> Đóng giao diện gọi món và thực hiện xử lý đơn

Do máy đơ -> Tắt phầm mềm đi bật lại, popup thông báo sẽ hiển thị lại và tiếp tục xử lý đơn hàng

Không nhận được đơn hàng

Do user đăng nhập không có quyền nhận đơn -> đăng nhập user có quyền nhận đơn

Do kết nối mạng internet có vấn đề -> Kiểm tra lại hệ thống mạng internet

Do kết nối tới hệ thống CRM có vấn đề -> Thoát và tắt phần mềm, sau đó login lại

Các lỗi khác: Vui lòng liên hệ tới bộ phận chăm sóc khách hàng iPOS.vn để được tư vấn hỗ trợ xử lý: 19004766 – Nhánh 2

How can we help?