1. Home
 2. Docs
 3. CÁC LƯU Ý KHI VẬN HÀNH GIẢI PHÁP BÁN HÀNG ONLINE QUA KÊNH GRABFOOD (PC)
 4. Quy trình vận hành tại cửa hàng
 5. Tiếp nhận và xử lý đơn hàng GrabFood

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng GrabFood

– Có nhân viên phụ trách và chú ý tiếp nhận và xử lý ngay khi có đơn, chú ý bật loa nếu có để nhận thông báo khi có đơn hàng mới.

* Lưu ý:

 • Nếu nhà hàng có riêng máy chỉ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý đơn hàng, thì chỉ đăng nhập user nhận đơn trên máy này.
 • Không đăng nhập đồng thời user nhận đơn hàng trên nhiều máy tại cửa hàng

– Các bước nhận và xử lý đơn hàng

 • Khi khách order thành công đơn hàng trên Grab: xuất hiện popup thông báo đơn hàng mới tại POS bàn hàng dưới cửa hàng
 • B1: Khi có popup thông báo đơn mới (kèm theo chuông báo nếu có loa), thu ngân click chọn vào popup để xử lý đơn

 • B.2: Hiển thị thông tin giao hàng, chọn “Đóng” để vào màn hình Order

 • Màn hình Order có sẵn thông tin các món khách hàng đã order, thông tin món order và số lượng không thể chỉnh sửa

 • Chọn tổng tiền để sang bước thanh toán, chọn hủy đơn bằng cách bỏ toàn bộ món nếu nhà hàng hết món hoặc do lý do nào đó, chọn lý do hủy đơn tương ứng

 • B3:Chọn tổng tiền để thanh toán, chọn in hóa đơn và thu tiền mặt của tài xế. Nếu hóa đơn đã được thanh toán online, sẽ có thông báo “Hóa đơn đã được thanh toán trực tuyến với số tiền xxxxxVND”

 • B4. In bill làm đồ và chờ tài xế tới lấy hàng

 • B5: Khi tài xế Grab tới nhận đồ, thu ngân hoặc bộ phận trả đồ dựa vào “Mã đơn hàng”, tài xế đọc mã đơn và nhận đồ tương ứng.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?