1. Home
  2. Docs
  3. CÁC LƯU Ý KHI VẬN HÀNH GIẢI PHÁP BÁN HÀNG ONLINE QUA KÊNH GRABFOOD (PC)
  4. Quy trình vận hành tại cửa hàng
  5. Theo dõi trạng thái đơn hàng GrabFood

Theo dõi trạng thái đơn hàng GrabFood

– Quản lý trạng thái đơn hàng: Wait Confirm (Chờ xác nhận), Confirmed (Nhà hàng xác nhận), Hoàn thành (Tài xế giao hàng đến tay khách hàng), Không hoàn thành và Đã Hủy (Nhà hàng Hủy đơn).

1. Wait Confirm

– Khách hàng order trên App/ Web của Grab, khi đó đơn hàng sẽ đẩy qua hệ thống CRM, tài xế sẽ di chuyển tới nhà hàng để nhận đơn.

– Trên CRM trạng thái đơn là “Chờ xác nhận”.

– Dưới nhà hàng sẽ popup thông tin nhận đơn kèm theo chuông cảnh báo (nếu có loa).

2. Confirmed

– Nhà hàng nhận đơn, xác định hợp lệ có thể phục vụ, in bill để tiến hành chế biến đồ.

– Trên CRM trạng thái đơn là “Nhà hàng xác nhận”

– Tài xế tới nhà hàng, dựa vào mã đơn hàng để nhận hàng giao đồ cho khách.

3. Cancel

– Nhà hàng nhận đơn, xác định không thể phục vụ vì lý do hết món hoặc lý do khác, chọn bỏ toàn bộ các món của đơn hàng.

– Trên CRM trạng thái đơn sẽ cập nhật là “Đã Hủy”

– Tài xế tới nhà hàng sẽ nhận được thông báo là đơn hàng bị hủy, không thể phục vụ với lý do tương ứng.

4. Hoàn thành

– Tài xế nhận đơn và giao đồ đến tay khách hàng.

– Trên CRM trạng thái đơn hàng sẽ cập nhật là “Hoàn Thành”

5. Không hoàn thành

– Tài xế nhận đơn và khách hàng hủy vì lý do nào đó

– Trên CRM trạng thái đơn hàng sẽ cập nhật là “Không Hoàn Thành”

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?