1. Home
  2. Docs
  3. CÁC LƯU Ý KHI VẬN HÀNH GIẢI PHÁP BÁN HÀNG ONLINE QUA KÊNH GRABFOOD (PC)
  4. Khởi tạo kết nối gian hàng GrabFood trên hệ thống CRM iPOS
  5. Merchant đã có gian hàng GrabFood

Merchant đã có gian hàng GrabFood

– Người dùng đăng nhập App Merchant để lấy thông tin phục vụ việc kết nối hệ thống:

  • Tên gian hàng.
  • Email
  • Số điện thoại.

– Tiến hành điền đầy đủ 3 thông tin: Tên gian hàng, Email, Số điện thoại.

– Sau khi điền đầy đủ các thông tin khách hàng Chọn Gửi Thông Tin. Hệ thống sẽ thực hiện xác thực thông tin gian hàng với hệ thống bán hàng iPOS và trả về MÃ KÍCH HOẠT qua email đã đăng ký.

– Chúng tôi sẽ gửi mã kích hoạt và HDSD qua email đã đăng ký trong thời gian sớm nhất (không bao gồm thứ 7, chủ nhật)

– Sau khi nhận được thông tin qua Email, khách hàng đăng nhập hệ thống CRM iPOS chọn chi nhánh cần kết nối tiến hành :Kích hoạt kết nối.

– Sau khi thực hiện kết nối thành công gian hàng trên Grab với hệ thống bán hàng iPOS -> Chọn ĐỒNG BỘ và Tiến hành kiểm tra lại thông tin Menu / Thời gian bán hàng trên Grab -> Thực hiện ĐỒNG BỘ

Lưu ý: Khi thực hiện đồng bộ Menu / Thời gian bán hàng trên CRM sẽ thay thế các cài đặt trên gian hàng cũ hiện tại

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?