1. Home
  2. Docs
  3. CÁC LƯU Ý KHI VẬN HÀNH GIẢI PHÁP BÁN HÀNG ONLINE QUA KÊNH GRABFOOD (PC)
  4. Khởi tạo kết nối gian hàng GrabFood trên hệ thống CRM iPOS

Khởi tạo kết nối gian hàng GrabFood trên hệ thống CRM iPOS

– Các thông tin sẽ đồng bộ từ POS sang Grabfood

  • Thông tin menu thực đơn
  • Thông tin thời gian bán hàng Online

– Sau khi đã chuẩn bị nội dung đầy đủ trên CRM, Merchant tiến hành kết nối theo các bước sau:

  • B1: Truy cập vào phần mềm CRM theo đường link https://crm.ipos.vn và đăng nhập tài khoản được cung cấp -> Chọn “Kết nối” -> chọn “Grabfood” -> Chọn “Kết nối ngay”

  • B2: Chọn cửa hàng cần kết nối -> chọn Kết Nối

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?